Integracje SSO iDeals do bezpiecznego uwierzytelniania korporacyjnego

Uwierzytelnianie firmowe w iDeals

iDeals Single Sign-On Integrations
iDeals Single Sign-On Integrations

Dostęp do wirtualnego pokoju danych iDeals dzięki integracji funkcji logowania jednokrotnego

Powiąż wirtualne biura danych iDeals z dostawcą tożsamości SAML, aby uzyskać możliwość logowania jednokrotnego:

 • Zarządzaj kontami iDeals w łatwy sposób przez usługę tożsamości korporacyjnej.
 • Wyeliminuj potrzebę pamiętania wielu haseł.
 • Pozwól użytkownikom korporacyjnym uzyskać natychmiastowy dostęp do plików wirtualnego biura danych przez udostępniane łącza bez konieczności logowania się w iDeals.

Korzyści integracji logowania jednokrotnego iDeals:

Ułatwiony dostęp

Uprawnieni pracownicy firmy automatycznie uzyskają dostęp do wszystkich projektów w wirtualnym biurze danych z tym samym poziomem poświadczeń, co w pozostałych usługach z opcją logowania jednokrotnego.

Oszczędność czasu

Po zalogowaniu się do usługi tożsamości użytkownik może natychmiast uzyskać dostęp do wirtualnego biura danych przez udostępnione łącze do dokumentu, folderu itd.

Dodatkowe zabezpieczenie dostępu i zgodność

Ograniczenia dostępu do wirtualnego biura danych spoza firmowej sieci zależą od konfiguracji usługi tożsamości, które można dostosować do firmowej polityki uwierzytelniania.

Efektywność kosztowa

Logowanie jednokrotne pozwala firmom oszczędzić środki przeznaczone na odzyskiwanie utraconych haseł oraz ograniczyć czas, który użytkownicy muszą poświęcić na logowanie się do platformy biura danych.

iDeals Single Sign-On Integrations

Udoskonalone zabezpieczenia kont iDeals

Brak haseł iDeals sprawia, że ich naruszenie lub kradzież jest niemożliwa, co eliminuje możliwość uzyskania dostępu przez nieupoważnionych użytkowników.

Scentralizowane zarządzanie tożsamością

Administratorzy usługi logowania jednokrotnego mają całkowitą kontrolę nad wszystkimi tożsamościami firmy i mogą natychmiast przyznać, zmienić lub odwołać dostęp dowolnego użytkownika do środowiska oprogramowania, w tym to wirtualnego biura danych iDeals.

Łatwość wdrożenia

Dział pomocy technicznej iDeals zarządza całym procesem wdrażania integracji.

W jaki sposób działa funkcja logowania jednokrotnego?

Firma iDeals współpracuje z dostawcami tożsamości firmowych przez protokoły SAML 2.0 oraz WS-Federation.

 1. 1 iDeals przekierowuje użytkownika do dostawcy tożsamości w celu uwierzytelnienia.
 2. 2 Dostawca tożsamości przeprowadza uwierzytelnienie użytkownika.
 3. 3 Po przeprowadzeniu uwierzytelnienia dostawca tożsamości przekierowuje użytkownika do iDeals i przekazuje token uwierzytelniania.
 4. 4 Użytkownik loguje się do iDeals.

*Protokół SAML korzysta ze standardowej kryptografii i podpisów cyfrowych, aby przekazać bezpieczny token logowania od wybranego dostawcy tożsamości do iDeals bez uszczerbku na bezpieczeństwie.

Usługa logowania jednokrotnego iDeals obsługuje najpopularniejszych dostawców tożsamości:

Google Workspace
Azure AD
OneLogin
Azure AD
Ping Identity
Okta identity clouds
iDeals Single Sign-On Integrations
iDeals Single Sign-On Integrations

Trzy proste kroki, które pozwolą wdrożyć integrację usługi logowania jednokrotnego iDeals.

Krok 1. Sprawdź zgodność i plan subskrypcji:

 • Należy wdrożyć dostawcę tożsamości, który obsługuje protokoły SAML 2.0 lub WS-Federation.
 • Subskrybujesz nasz plan Enterprise. Jeśli Twoja subskrypcja nie jest subskrypcją Enterprise, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta w celu uaktualnienia.

Krok 2. Wyślij wiadomość e-mail na adres support@idealsvdr.comz następującymi informacjami:

 • Nazwa dostawcy tożsamości, z którego usług korzystasz.
 • Typ uwierzytelniania (pojedyncze lub wieloskładnikowe oraz jego rodzaj).
 • Wybrany tryb integracji (wyłącznie od dostawcy tożsamości lub kombinacja poświadczeń dostawcy oraz iDeals, co zwiększa elastyczność dostępu).
 • Domena e-mail firmy.

Krok 3. Postępuj zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w odpowiedzi na wiadomość e-mail od ekspertów ds. wsparcia, dotyczącymi prostego procesu konfiguracji.