Proces „due diligence” pokojów danych iDeals. Najlepsze usługi związane z przejęciami i fuzjami.

Analiza „due diligence” online

Wirtualny pokój danych iDeals pomaga przyspieszyć proces „due diligence” i szybciej zrealizować transakcje

Analiza „due diligence” online Analiza „due diligence” online

Co należy wziąć pod uwagę podczas wyboru wirtualnego pokoju danych do projektu „due diligence”?

Wybór pokoju danych na potrzeby analizy „due diligence” to ważny krok, który może być skomplikowany. Mimo pokaźnego wyboru możliwości wciąż trudno jest dobrać najlepsze oprogramowanie do wymagań projektu.

Opracowaliśmy niniejszy poradnik, który może ułatwić wybór. Odpowiedzieliśmy na kilka najczęściej pojawiających się pytań, dzięki czemu wybór odpowiedniego pokoju danych „due diligence” może być łatwiejszy.

Analiza „due diligence” online Analiza „due diligence” online

Czy dostawca pokoju danych ma doświadczenie w pracy w danej branży?

Branża warunkuje możliwe przypadki użycia, funkcje, przepływy pracy i zasady zgodności, które musi obsługiwać proces „due diligence”, dlatego podczas wyboru potencjalnego dostawcy nie można zapomnieć o odpowiednich pytaniach.

Usługi finansowe

Zależnie od tego, czy firma działa w sektorze bankowości detalicznej, usług giełdowych lub w branży ubezpieczeniowej, zajmuje się umową dotyczącą fuzji czy przejęcia, zbieraniem funduszy, restrukturyzacji lub upadłości, należy przeprowadzić proces „due diligence”. Branża finansowa podlega ścisłej regulacji. Wszystkie firmy muszą spełniać wymagania określonych przepisów. Jeśli na przykład firma działa w USA, może zajść konieczność skonfigurowania pokoju danych w celu przekazywania raportów do ciał nadzorujących, takich jak FINRA. Ważne, aby wybrana platforma spełniała normy branżowe.

Biotechnologia

W branży biotechnologicznej pokoje danych często pomagają w procesie „due diligence” projektów związanych z badaniami i rozwojem, np. testów klinicznych lub licencjonowania produktów biotechnologicznych. Kontrola nad własnością intelektualną i dokumentacją medyczną poprzez zabezpieczenie informacji analizy „due diligence” jest kluczowym zadaniem. Dlatego dobrym pomysłem jest ograniczenie listy dostawców pokojów danych do tych, którzy spełniają wymagania miejscowych przepisów, np. HIPAA.

Energetyka

Przemysł petrochemiczny jest coraz bardziej skonsolidowany, co również wymusza coraz bardziej rygorystyczne wymagania „due diligence”. Standardowe projekty przemysłu petrochemicznego obejmują dużą ilość danych badań sejsmicznych i dzienników dotyczących geofizyki otworowej, które są przekazywane w trakcie procesu „due diligence”, więc należy upewnić się, że wybrana platforma obsługuje dane formaty plików. Kolejnym szybko rozwijającym się podsektorem jest branża odnawialnych źródeł energii, gdzie istnieje mnogość możliwości inwestycyjnych. Niezależnie, czy umowa dotyczy pozyskiwania kapitału, licencjonowania lub fuzji, konfiguracja wybranego do projektu pokoju danych musi być łatwa i szybka, aby praca nad projektem przebiegała bez zbędnych przestojów.

Sektor prawny

Doradcy prawni często biorą udział w fuzjach i przejęciach, a także współpracują ze stroną dokonującą zakupu lub sprzedającą. Niektóre firmy prawne mogą obsługiwać wiele projektów i setki klientów jednocześnie, dlatego muszą dbać o bezpieczeństwo i dobrą organizację danych. Niezawodny moduł pytań i odpowiedzi pozwala oszczędzić czas dzięku komunikacji w jednym miejscu — w wirtualnym pokoju danych. Pokojowi danych można oczywiście nadać profesjonalny wygląd, dostosowując go do tożsamości korporacji, co jest kolejną przewagą konkurencyjną rozwiązania wyróżniającą je na tle powszechnie stosowanych rozwiązań w chmurze.

Technologia informacyjna

Ostatnia dekada to wyraźny rozwój branży technologii informatycznej, który doprowadził do zwiększenia liczby fuzji i przejęć, umów dotyczących funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka oraz pierwszych ofert publicznych. Miliony startupów z branży informatycznej codziennie zbierają środki. Żaden z nich nie chciałby przegapić szansy uzyskania finansowania z powodu skomplikowanej w użytkowaniu platformy. W tak konkurencyjnym środowisku potrzebne są łatwe w użyciu pokoje danych niewymagające instalacji dodatkowych wtyczek i umożliwiające płynny przebieg procesu „due diligence”.

Infrastruktura

W branży infrastruktury pokój danych online często służy do zarządzania dokumentami finansowymi projektu. Większość projektów budowlanych to projekty długoterminowe wymagające stałej interakcji z inwestorami, bankami i innymi pożyczkodawcami, więc kluczowego znaczenia nabiera możliwość bezpiecznego udostępniania dokumentów finansowych oraz inżynieryjnych. Warto również pamiętać, że nie wszyscy dostawcy pokojów danych obsługują typy plików inne niż pliki pakietu Office.

Zacznij korzystać z wirtualnego pokoju danych iDeals już dziś
Analiza „due diligence” online Analiza „due diligence” online

Czy dostawca pokoju danych może przekazać listę kontrolną analizy „due diligence” na potrzeby projektu?

W zależności od aspektu, którego dotyczy kontrola zasobów firmy oraz celów, istnieją rozmaite możliwe do przeprowadzenia typy procesów „due diligence”. W każdej branży obowiązuje ścisły zestaw norm. Wymagany jest również określony sposób strukturyzacji dokumentów. Odpowiednia konfiguracja indeksu pokoju danych pomaga w organizacji zawartości pokoju danych.

Klienci mogą potrzebować list kontrolnych analizy „due diligence” na potrzeby następujących analiz:

Finansowa (rachunkowa) analiza „due diligence”

Głównym powodem przeprowadzenia tego rodzaju analizy jest zbadanie wydajności finansowej firmy docelowej, co głównie skupia się na sprawdzeniu bilansu i uzupełniających dokumentów finansowych.

Komercyjna analiza „due diligence”

Komercyjna analiza „due diligence” pomaga określić pozycję firmy w branży, w której działa, potencjalne szanse rozwoju na podstawie ogólnej atrakcyjności branży oraz długoterminowy potencjał komercyjny.

Prawna analiza „due diligence”

Celem prawnej analizy „due diligence” jest potwierdzenie wolności firmy docelowej od uwikłania w postępowania sądowe oraz ryzykownych zobowiązań prawnych.

Analiza „due diligence” związana z technologią informacyjną

Analiza „due diligence” związana z technologią informacyjną pozwala określić, czy wydatki na IT odpowiadają rozmiarowi firmy i przekładają się na osiągnięcie planowanego tempa rozwoju.

Podatkowa analiza „due diligence”

Sprawozdania finansowe, zwroty podatków i audyty to typowe dokumenty, które są potrzebne do przeprowadzenia podatkowej analizy „due diligence”. Pozwala ona określić bieżące i potencjalne zobowiązania podatkowe firmy.

Operacyjna analiza „due diligence”

Operacyjna analiza „due diligence” pozwala przeprowadzić analizę produkcji, łańcucha dostaw i dystrybucji w celu uwidocznienia potencjalnego ryzyka kapitałowego.

Masz szczegółowe pytania dotyczące analizy „due diligence” online?

Zdajemy sobie sprawę, że dojście do sedna sprawy może być problematyczne, dlatego do Twojej dyspozycji oddajemy sekcję z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Wirtualne pokoje danych umożliwiają zapraszanie użytkowników. Wystarczy wprowadzić adresy e-mail, a następnie wysłać na nie zaproszenia. Wirtualny pokój danych iDeals daje pewność odbioru zaproszenia. Nasza aplikacja sprawdza, czy użytkownik otrzymał zaproszenie, a w przypadku, gdy nie zostanie dostarczone, użytkownik otrzymuje powiadomienie. Aplikacja wskazuje również potencjalne błędy w pisowni w trakcie wprowadzania adresu e-mail.

Większość nowoczesnych platform nie wymaga dodatkowego oprogramowania, jednak część starszych wersji wirtualnych pokojów danych wciąż wymaga instalacji wtyczek. Niektóre działy informatyczne zabraniają pracownikom instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach firmowych ze względów bezpieczeństwa, więc warto zapoznać się z firmowymi zasadami zabezpieczeń. Można również postawić na łatwe do wdrożenia rozwiązanie, które nie wymaga instalacji wtyczek ani szkoleń z zakresu użytkowania, jakim jest wirtualny pokój danych iDeals.

Istnieje możliwość konfiguracji szczegółowego dostępu do przekazanych dokumentów dzięki rozmaitym poziomom dostępu dla poszczególnych grup użytkowników. Wirtualny pokój danych iDeals umożliwia konfigurację trzech różnych poziomów dostępu do dokumentów Excel (ograniczone wyświetlanie bez formuł, bezpieczne wyświetlanie z formułami lub bez nich albo bezpieczne wyświetlanie i edycja arkuszy kalkulacyjnych) i ośmiu poziomów dostępu do dokumentów PDF (ustawienie przekazywania, pobieranie oryginalnego dokumentu, pobieranie pliku PDF, wydruku, pobierania zaszyfrowanego pliku PDF, wyświetlania, „wyświetlania odgrodzonego” lub ograniczonego dostępu). Zawsze zwracamy szczególną uwagę na zabezpieczenia i prywatność. W wirtualnym pokoju danych iDeals dokumenty są zawsze chronione w odpowiedni sposób.

Pełny dziennik inspekcji wirtualnego pokoju danych iDeals pozwala w każdej chwili sprawdzić liczbę dokumentów przeglądanych przez użytkowników. Każdy dokument ma przypisany określony kolor na kolorowej „mapie cieplnej” wraz z wartością procentową odzwierciedlającą liczbę stron wyświetlanych przez danego użytkownika. W ten sposób łatwiej określić stopień realizacji analizy „due diligence” oraz obszary, którymi są zainteresowani potencjalni partnerzy.

Poszczególne branże mogą wymagać przekazywania do pokoju danych dokumentów w określonych formatach oraz zachowywania zgodności z przepisami. Najważniejszym celem procesu „due diligence” jest wymiana danych poufnych w jak najszybszy i jak najbezpieczniejszy sposób, a technologia odgrywa w tym zakresie kluczową rolę. Lista wymagań i wstępnie przygotowanych szablonów indeksu może pomóc oszczędzić dużo czasu, a także zadbać o organizację obszaru roboczego pokoju danych. Rozwiązania iDeals sprawdziły się w tysiącach projektów „due diligence”. Dostępne są oczywiście profesjonalne indeksy pokoju danych procesu „due diligence” opracowane z myślą o rozmaitych branżach.

Pokój danych opatrzony logo firmy i kolorami marki wygląda niezwykle profesjonalnie. Konfiguracja wyglądu to niezbędna funkcja każdej współczesnej platformy wirtualnego pokoju danych. Wirtualny pokój danych iDeals umożliwia również wykorzystanie własnego schematu kolorów i logo, widocznych zarówno w pokoju danych, jak i w wysyłanych zaproszeniach.

W większości ofert mowa jest o całodobowym wsparciu 7 dni w tygodniu, jednak należy upewnić się, że wszystkie normy są zdefiniowane w umowie dotyczącej poziomu usług (SLA). Zespół działu obsługi klienta iDeals to gwarancja natychmiastowej odpowiedzi telefonicznej, za pośrednictwem chatu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem 15 minut. Fakty przedstawiają się następująco: ponad 93% zgłoszeń w wiadomościach e-mail oczekuje na odpowiedź zaledwie 5 minut. Nasz zespół ds. obsługi klienta pracuje całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Komunikuje się z klientami w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, chińskim i japońskim.

Większość dostawców pokojów danych korzysta z szyfrowania dokumentów, czyli z obowiązującego w branży standardu. Poza wielowarstwowym szyfrowaniem danych wirtualne pokoje danych iDeals mają kilka dodatkowych funkcji zabezpieczeń: funkcja „wyświetlania odgrodzonego” zapobiega wykonywaniu zdjęć dokumentów, a w połączeniu z dynamicznymi znakami wodnymi jest najbardziej niezawodną metodą zapobiegania przed kopiowaniem dokumentów przez nieupoważnione osoby. Poziom dostępu każdego użytkownika można zmienić w dowolnej chwili.

Bezpieczeństwo podczas procesu „due diligence” jest jednym z najważniejszych czynników, więc zdecydowanie zalecamy upewnić się, że dostawca pokoju danych spełnia najpopularniejsze normy w kwestii zabezpieczeń. Pokoje danych iDeals są zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi, do których nalezą między innymi ISO 27001:2013, SOC II czy Safe Harbor.

Na prośbę klienta możemy przekazać archiwum w formie pamięci flash USB lub płyty DVD zawierającej wszystkie niezbędne dane, takie jak informacje o przekazanych lub usuniętych plikach, informacje o ich wcześniejszych wersjach, a także dziennik aktywności.

Analiza „due diligence” online Analiza „due diligence” online

Dlaczego warto wybrać wirtualne pokoje danych iDeals?

iDeals Solutions to globalny dostawca usług w zakresie bezpiecznego udostępniania plików od 2008 roku. Od kiedy działamy, naszym głównym celem było dostarczanie najbezpieczniejszych, ale także intuicyjnych i płynnie działających, technologii do użytku w ramach analiz „due diligence”. Zaufało nam wielu klientów, między innymi z branży finansów korporacyjnych, prawnej, nieruchomości, energetyki, zabezpieczeń IT czy banków inwestycyjnych.

Nasi klienci o nas

Wirtualny pokój danych iDeals to doskonała i łatwa w użyciu platforma, która daje dostęp do niedoścignionego poziomu obsługi klienta. Nasza firma testowała rozmaite pokoje danych, jednak ostatecznie zwróciliśmy się do iDeals z powodu prostej i intuicyjnej struktury. Niezrównane zabezpieczenia i obsługa klienta w doskonałej cenie.
Adam Lancaster Investment Banking Group
Performance Trust Capital Partners
Oprogramowanie wirtualnych pokojów danych firmy iDeals to połączenie przyjaznego dla użytkownika interfejsu i kompleksowych funkcji. Ponadto zróżnicowany system raportowania jest niezwykle przydatny, gdy przychodzi potrzeba przeprowadzanie analizy informacji o pokoju danych. Podchodziłbym bardzo krytycznie do zmiany systemu.
Jeff Hsu Regulatory Affairs
Sorrento Therapeutics Inc.
Jedna z najlepszych platform wirtualnych pokojów danych, którą napotkałem. Nawigacja w niej jest łatwa, podobnie jak zarządzanie, do tego wyróżnia się wieloma możliwościami modyfikacji, a do tego rozwiązanie jest atrakcyjne cenowo. To doskonały wybór, zarówno dla doświadczonych użytkowników, jak i początkujących.
Alexey Zykov Investment Banking Group
Jefferies
Jako administrator korzystałem z wielu innych usług, jednak interfejs wirtualnych pokojów danych jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, a system zarządzania plikami pozwolił mi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Specjalne wyróżnienie należy się również zespołowi pomocy technicznej, który był zawsze gotowy, aby odpowiedzieć na moje pytania. Indywidualne podejście jest ważne dla użytkowników biznesowych, takich jak ja, którzy działają pod presją czasu i potrzebują szybkich rozwiązań.
Mark Li Real Estate Investments
Harvest Capital Partners
Realizacja naszych projektów przebiegała prawidłowo, a szczególnie dobrze sprawowało się oprogramowanie wirtualnych pokojów danych. Interfejs oprogramowania iDeals jest prosty w obsłudze, a do tego daje dostęp do przydatnych funkcji.
Asad Aftab Corporate Finance
KPMG
Cały czas korzystamy z wirtualnych pokojów danych iDeals — interfejs jest przyjazny dla użytkownika, a całość działa bez zarzutów. Zachęcam do współpracy z firmą iDeals, ponieważ są wiarygodnymi i odpowiedzialnymi partnerami.
Hakon L. Akerlund IT Security
Landsbankinn